Skip to main content

Umkhankaso we-UNESCO eDNA sampling

10 May 2023

iSimangaliso Wetland Park njengendawo edumile enemvelo ehlukahlukene kanye nokuba indawo yokuqala eNingizimu Afrika elondoloza amagugu omhlaba sibambe iqhaza kumkhankaso owenziwa inhlangano eyaziwa ngokuthi yi-UNESCO obizwa ngokuthi i-UNESCO eDNA (Environmental DNA) sampling campaign. Lolu hlelo lwezobusayensi lwenziwa umhlaba wonke futhi luzosiza ukubheka izilwane eziphila emanzini kanye nokubheka ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu kuba namthelela muni ekusabalaleni kwazo lezo zilwane kuzo zonke izindawo ezilondoloza amagugu omhlaba. Uhlelo lweSimangaliso Wetland Park olwaziwa ngokuthi yi-Environmental Education and Awareness Program ngokubambisana nezikole ebezikhethiwe kulezi ezingomakhelwane nePaki bahlanganyele ndawonye ukuthatha amasampula echwebeni lase-St. Lucia, olwandle (Ingwe beach), ulwandle lwase-Mission rock, Sodwana Bay kanye nase Kosi Bay.

End

Statement issued by iSimangaliso Wetland Park Authority Media enquires: Mr. Bheki Manzini Call/WhatsApp: 060 533 2082 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.