Skip to main content

Isixwayiso ngokwakhiwa komgwaqo osuka eSt Lucia olwandle olukhulu (Jabula Beach) oya olwandle olwaziwa ngokuthi Ingwe

26 August 2022
iSimangaliso Wetland Park Authority sithanda ukuxwayisa abavakashi ukuthi umgwaqo osuka olwandle olukhulu uye olwandle olwaziwa ngokuthi Ingwe Beach uvaliwe okwesikhashana kusukela namuhla, ngolwesihlanu (26 kuNcwaba 2022). Lokhu kubangwe izikhukhula ezibe ngoMbasa kuwo lo nyaka eziholele ekutheni kube nemigodi emgwaqeni nokunye ukulimazeka komgwaqo. Kuhlawumbiselwa esikhathini esingangamaviki amabili kuya kwamathathu ukukhandwa kwalo mgwaqo. Ngenye indlela, abavakashi banxuswa ukuthi basebenzise umgwaqo odlula ngase- Rochelle Lodge ukuze bafinyelele olwandle.
iSimangaliso sithanda ukuxolisa nganoma ikuphi ukunganeliseki.
Siyabonga

End

-End- Statement issued by iSimangaliso Wetland Park Authority Media enquires: MLO: Mr. Bheki Manzini  Call/WhatsApp: 060 533 2082 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.