Skip to main content

News

Announcements and media releases from the iSimangaliso community

iSIMANGALISO FESTIVE SEASON ACTIVATION

19 December 2023

THE REVISION OF BLACK AND WHITE RHINO BIODIVERSITY MANAGEMENT PLANS YIELD POSITIVE...

30 November 2023

IZIVAKASHI SEZINGAVAKASHA E-CAPE VIDAL SEKUVULIWE

31 October 2023

iSIMANGALISO GEF-7 CONDUCTED SCOOPING EXERCISE

31 October 2023

ITHIMBA LESIMANGALISO GEF-7 LIHAMBELE IMIPHAKATHI UKUZWA IZIMVO ZAWO

31 October 2023

CAPE VIDAL RE-OPENED TO VISITORS

31 October 2023

AMAKHOSI FORUM MET THE NEW CEO

22 September 2023

AMAKHOSI AHLANGANE NOMPHATHI OMUSHA WESIMANGALISO

22 September 2023

iSIMANGALISO WETLAND PARK TO CREATE 2000 JOB OPPORTUNITIES

12 September 2023

iSimangaliso wetland park authority celebrates clean audit

18 August 2023

iSimangaliso Wetland Park Authority Sibungaza Ukwenza Kahle

18 August 2023

iSimangaliso wetland park transforming lives and protecting nature

31 July 2023