Skip to main content

News

Announcements and media releases from the iSimangaliso community

EQUIPPING YOUTH THROUGH OPERATION PHAKISA

22 December 2023

iSIMANGALISO FESTIVE SEASON ACTIVATION

19 December 2023

Biodiversity Stewardship and Biodiversity Economy Newsletter Issue 1 (December 2023)

01 December 2023

IZIVAKASHI SEZINGAVAKASHA E-CAPE VIDAL SEKUVULIWE

31 October 2023

CAPE VIDAL RE-OPENED TO VISITORS

31 October 2023

AMAKHOSI FORUM MET THE NEW CEO

22 September 2023

AMAKHOSI AHLANGANE NOMPHATHI OMUSHA WESIMANGALISO

22 September 2023

iSIMANGALISO WETLAND PARK TO CREATE 2000 JOB OPPORTUNITIES

12 September 2023

iSimangaliso wetland park authority celebrates clean audit

18 August 2023

iSimangaliso Wetland Park Authority Sibungaza Ukwenza Kahle

18 August 2023

iSIMANGALISO WETLAND PARK TRANSFORMING LIVES AND PROTECTING NATURE

31 July 2023

iSimangaliso sidale amathuba angamakhulu amathathu kwi-phrojekthi ebizwa ngokuthi ...

17 July 2023