Skip to main content

News

Announcements and media releases from the iSimangaliso community

AMAKHOSI AHLANGANE NOMPHATHI OMUSHA WESIMANGALISO

22 September 2023

iSIMANGALISO WETLAND PARK TO CREATE 2000 JOB OPPORTUNITIES

12 September 2023

iSimangaliso wetland park authority celebrates clean audit

18 August 2023

iSimangaliso Wetland Park Authority Sibungaza Ukwenza Kahle

18 August 2023

iSIMANGALISO WETLAND PARK TRANSFORMING LIVES AND PROTECTING NATURE

31 July 2023

iSimangaliso sidale amathuba angamakhulu amathathu kwi-phrojekthi ebizwa ngokuthi ...

17 July 2023

iSimangaliso creates 300 job opportunities through the cleaning and greening project

17 July 2023

iSimangaliso wetland park authority officially launched the enkovukeni community r...

20 June 2023

Isimangaliso wins the platinum award on the africa travel indaba 2023 exhibition

30 May 2023

Isimangaliso siklonyeliswe ngendondo ye-platinum kumbukiso we- africa travel indab...

30 May 2023

UNESCO eDNA sampling campaign

10 May 2023

Umkhankaso we-UNESCO eDNA sampling

10 May 2023