Call for Expressions of Interest: Events – Isimemo sabanothando lokuhlela imicimbi

12 Jan 2018

iSimangaliso Wetland Park Authority simema abanentshisekelo, ikhono, nabalungele ukuhlela imidlalo kanye nemicimbi yomphakathi eyahlukahlukene kwisizinda samagugu omhlaba. Eminyakeni eyedlule iPaki kanye nabalingani bayo baye babamba imicimbi yezemidlalo nezokuncebeleka ezindaweni ezahlukene ze Paki enexenye yokukhulisa isikhwama esibhekele kuphela ukulondoloza izinhlobonhlobo zezilwane ezisengozini nasengcupheni yokushabalala i-Rare and Endangered Species Fund. Lokhu kufaka imicimbi efana ne St Lucia Half Marathon / Fun Run, imidlalo yama bhayisikili i – Mountain bike ne Sodwana Bay Shootout – ukucintisana kwezithombe (sasemanzini nangaphandle) kanye ne Trail Run. Lemicimbi kanye neminikelo ikwazile ukukhulisa imali engaphezu kuka R1million kuze kube manje kulesisikhwama, lemali ifakwa emisebenzini efanele yokulondoloza nokuqapha izinhlobonhlobo zezilwane okubalwa kuzo i-oribi,indlovu kanye nezingonyama. Lokhu kuheha izivakashi eziningi saze Ningizimu Afrika yonke nakwamanye amazwe ukuba zihlanganyele nePaki ngezindlela ezahlukene futhi kube kutholakala izinzuzo ezibonakalayo zokulondolozwa kwezilwane zethu ezisengozini. Abanentshisekelo nanolwazi lokuhlela lemicimbi bengathintana no tenders@isimangaliso.com ngaphambi kuka 16h00 ngoLwesihlanu 12 January ukuze bathole imininingwane.